Návrat na titulní stranu ARCA-Chrast

ISO CERTIFIKACE 9001 : 2008

Společnost ARCA CZECH s. r. o., jako nástupnická společnosti firmy ARCA Chrast s. r. o., převzala po svém založení systém kvality řízení zavedený v souladu s kriteriální normou EN ISO 9001:2008 r. 2013 v ARCE Chrast s.r.o..

V roce 2015 získala znovu Certifikát systému řízení shodný s požadavky normy managementu kvality ISO 9001:2008 pro návrh, výrobu a prodej pracovních a profesních oděvů, oděvů pro volný čas, prádla a ostatních oděvů včetně doplňků.

Pro splnění požadavků normy přijalo vedení společnosti následující zásady:

vyrábět a dodávat výrobky vysoké jakosti, odpovídající požadavkům a očekávání zákazníka,
trvale zabezpečovat vysokou odbornost, kvalitu a profesionalitu vykonávané práce,
spolupracovat při vývoji produktu se zákazníkem,
vytvářet všem pracovníkům podmínky k naplňování politiky kvality,
zlepšovat úroveň vnitropodnikové kultury a pracovního prostředí,
racionalizovat a zdokonalovat systém kvality,
dodržovat požadavky platné legislativy ve všech oblastech činnosti,
komunikovat a spolupracovat s orgány státní správy.

Vedení společnosti ukládá v zavedeném systému řízení každému zaměstnanci:

odpovídat za kvalitu vlastní práce,
konstruktivní přístup k práci včetně předkládání návrhů na zlepšení vykonávaných činností,
dodržení postupů daných systémem kvality,

a očekává od nich:

konstruktivní přístup k práci včetně předkládání návrhů na zlepšení vykonávaných činností,
pracovitost,
odpovědnost,
vysokou profesionalitu,
a pocit sounáležitosti se společností.